เมื่อวันที่ 19 ก.ค.64 พล.ร.ต.เฉียบ สหัสสานนท์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ น.อ.หญิง สรัญญา อรรถไพศาลศรุดี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรฯ รับมอบเงินบริจาคจากคุณกิตติ์หิรัณย์ และ คุณทิพย์พะรัฐ ธรรมวรพล จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนโครงการแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ณ สำนักงานมูลนิธิฯ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก