เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564 …… โดย กพ.พร. โทร. 52606