เมื่อวันที่ 20 ก.ค.64 น.ท.หญิง ดารณี เจริญทวี หน.บริหารคุณภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท จาก น.ท.พีระพันธุ์ ยังโหมด เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ณ ห้องสุวิชานแพทย์ สโมสร รพ.ฯ