เมื่อวันที่ 20 ก.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต้าน Covid 19 “Sinovac” เข็มที่ 1 เฉพาะผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 252 คน ตามนโยบายของรัฐบาล ณ คลินิกวัคซีน COVID-19 ห้องกฤษณจันทร์ สโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.