เมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 นาวาเอก สมพร ระวิงทอง รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝ่ายบริหาร) พร. พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา นำอาหารปรุงสุก น้ำดื่ม มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และชุมชนโดยรอบ รพ.ฯ โดยการมอบผ่านผู้นำชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใต้กองทัพเรือจัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID–19” ถวายเป็นพระราชกุศล