เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของ พร. (ภาคสัมภาษณ์) ประจำปีงบประมาณ 2564 …… โดย กพ.พร. โทร. 52606