เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผบ.กร. ร่วมกับ สมาคมภริยา กร. สนับสนุนอาหารกล่อง จำนวน 200 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. การนี้ พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. พร้อมคณะผู้บริหาร รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ