เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบขนม จำนวน 50 กล่อง สละร้อยแก้ว จำนวน 50 ถ้วย จาก น.ท.หญิง ปิยะฉัตร คชโคตร เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกวัคซีน Covid-19 ณ สโมสรกฤษณจันทร์ รพ.ฯ