เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 “Astra Zeneca” เข็มที่ 1 เฉพาะผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 456 คนตามนโยบายของรัฐบาล ณ คลินิกวัคซีน COVID-19 ห้องกฤษณจันทร์ สโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.