เมื่อวันที่ 2 ส.ค.64 น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากชมรมแบดมินตัน “เรารักกัน” เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ ห้องตรวจโรคฉุกเฉิน รพ.ฯ โดย น.ต.ธาตรี เรียมผา เป็นผู้แทนมอบ ณ ศูนย์รับบริจาค อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ