เมื่อวันที่ 1-2 ส.ค.64 พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ., พัน.พ.กรม สน.พล.นย. และ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมกันจัดตั้งสถานีตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด 2/2564 ณ ศูนย์การฝึก นย.