ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ …… โดย กพ.พร. โทร. 52606

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ …… โดย กพ.พร. โทร. 52606