เมื่อวันที่ 31 ส.ค.64 พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พร้อมกล่าวให้โอวาทกับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.