ประกาศรายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ใช้ทุนได้รับการคัดเลือกมารับราชการในกองทัพเรือ ปี 2565 …… โดย กพ.พร. โทร. 52606