เมื่อวันที่ 10 ก.ย.64 น.อ.ประดิษฐ บางจั่น รอง ผบ.กรม สน.พล.นย. พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการฝึกและรับชมการสาธิตการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดนของ นย. ประจำปี งป.64 ณ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.