เมื่อวันที่ 10 ก.ย.64 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พร้อมกล่าวให้โอวาทกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง สนง.ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.