เมื่อวันที่ 13 ก.ย.64 น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ ผช.ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ (ฝ่ายบริหารคุณภาพ) ฐท.สส. พร้อมผู้เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมและสำรวจงานฝึกถามตอบและนำเสนอระบบงานสำคัญ เพื่อรองรับการตรวจประเมิน HA เพื่อพัฒนา รพ.ฯ ให้ผ่าน HA