เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (การฝ่ายการแพทย์) พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณกัลยา นาคปฐม ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม ณ ห้อง 19 ปี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.