เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 น.อ.ไพบูลย์ เทพประสิทธิ์ หก.สนับสนุนการรักษาพยาบาล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด จากนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่นที่ 23 เพื่อให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19 ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.