เมื่อวันที่ 4 ต.ค.64 พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน รพ.ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวาระเข้ารับตำแหน่ง ผอ.รพ.ฯ พร้อมจัดพิธีรายงานตน ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.