เมื่อวันที่ 5 ต.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้จัดพิธีรายงานตนเองของ รอง ผอ.รพ.ฯ และ หน.นขต.รพ.ฯ ต่อ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผอ.รพ.ฯ พร้อมรับฟังนโยบายของ ผอ.รพ.ฯ ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.