เมื่อวันที่ 5 ต.ค.64 น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. พร้อมด้วย น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รอง ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และคณะทำงาน ตรวจเยี่ยม นขต.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.