๑ ต.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (ท่านเก่า) ประกอบพิธีรับ – ส่งหน้าที่ให้กับ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (ท่านใหม่) และพิธีรายงานตนเองของ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ ต่อเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  (ท่านเก่า) ประกอบพิธีรับ – ส่งหน้าที่ให้กับ พลเรือโท ชลธร  สุวรรณกิตติ  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  (ท่านใหม่)  และพิธีรายงานตนเองของ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ ต่อเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔