เมื่อวันที่ 8 ต.ค.64 กองเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ดำเนินการ ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับกำลังพล ศสร.สอ.รฝ. จำนวน 39 นาย