เมื่อวันที่ 8 ต.ค.64 พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เข้าเยี่ยมคำนับแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ รับตำแหน่ง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.