เมื่อวันที่ 11 ต.ค.64 พล.ร.ต.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. พร้อมด้วย น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 140,000 บาท จาก “ลูกค้าและกลุ่มตัวแทน บมจ.ไทยประกันชีวิต” เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ High flow มอบให้กับ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ณ ห้องรับรอง สนง.ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.