เมื่อวันที่ 11 ต.ค.64 พล.ร.ต.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. พร้อมด้วย น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณพลยุทธ อังกินันทน์ และครอบครัว ให้กับมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วย COVID-19 ณ ห้องรับรอง สนง.ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.