ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว…… ประกาศโดย กวตบ.พร. โทร. 024752641 ต่อ 21

ขยายเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 5 พ.ย.64 ประกาศผลสอบวันที่ 9 พ.ย.64 และทำสัญญาจ้างและตรวจสุขภาพวันที่ 10 พ.ย.64 ประกาศผลสอบวันที่ 9 พ.ย.64