เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะทำงานมูลนิธิฯเข้ากราบนมัสการ พระครูทัสนีย คุณากร เจ้าคณะอำเภอและเจ้าอาวาสวัดสัตหีบเพื่อกราบขอบคุณในความอนุเคราะห์และช่วยเหลือภาระกิจทางโรงพยาบาลมาโดยตลอด ณ วัดสัตหีบ