เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้ากราบนมัสการพระครูวรศักดิ์ รุจิธัมโม เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี เพื่อกราบขอบคุณในความอนุเคราะห์ช่วยเหลือภาระกิจทางโรงพยาบาลมาโดยตลอด ณ วัดราษฎร์สามัคคี