เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้ากราบนมัสการพระครูเกษม กิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต บางเสร่ และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่ายุบ เพื่อกราบขอบคุณในความอนุเคราะห์ช่วยเหลือภารกิจทางโรงพยาบาลมาโดยตลอด ณ วัดสามัคคีบรรพต บางเสร่