เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมพระครูวิสารท สุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง และเจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร เพื่อกราบขอบคุณในความอนุเคราะห์ช่วยเหลือภารกิจทางโรงพยาบาลมาโดยตลอด ณ วัดช่องแสมสาร