เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๔ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อม คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และ ครอบครัวสงวนเชื้อ บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย  ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คุณ ศิริรัตน์  นิลสมัย  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคุณศิริวรรณ  เตชะพานิช  มอบเงินบริจาคในนามครอบครัวสงวนเชื้อ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่กรมแพทย์ทหารเรือ โดยเงินบริจาคดังกล่าว มอบให้แก่หน่วยต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ในการมอบ ดังนี้ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ / โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ / กลุ่มงานนิติเวช รพ.ฯ / หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม รพ.ฯ / หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรเวชกรรม รพ.ฯ / หอผู้ป่วย ๘๐ พรรษา ชั้น ๑๐ รพ.ฯ โดยมี พลเรือโท ชลธร  สุวรรณกิตติ  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีรับมอบฯ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔