เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔ คุณ ศิริวรรณ เรืองไทย บริจาคเงิน ๕,๐๐๐ บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กลุ่มงานศัลยกรรมโดยมีนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นผู้รับมอบณ สำนักงานมูลนิธิฯ