เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔ พลเรือเอก สมัย ใจอินทร์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ รพ.ฯ และนาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ