เมื่อ ๔ ม.ค.๖๕ กองพันพยาบาล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ดำเนินการตรวจเชิงรุก เพื่อคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และทหารกองประจำการ สังกัด กองบัญชาการ, กรมสนับสนุน, ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง, ศูนย์ซ่อมทำรถยนต์สงคราม กองพันก่อสร้างและพัฒนา หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี