กรมแพทย์ทหารเรือ โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรม “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วัด กม.๑๐ และโรงเรียนบ้านขลอด จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยทำภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด

#องค์กรแพทย์ทหารของกองทัพเรือ ที่มีคุณภาพ และประชนเชื่อมั่นไว้วางใจ

#รวมใจภักดิ์ รักชาติ ราษฎร์ศรัทธา