เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๕ พล.ร.ต. ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ จาก หน่วยงานไตเทียม โรงพยาบาลฯ ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติ