เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๔ พล.ร.ต.สมชาย จันทโรธร ประธานจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมด้วย น.อ.หญิง สรัญญา อรรถไพศาลศรุดี หน.ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จากครอบครัวพัฒนพิฑูรย์ อุทิศให้ คุณสุกัญญา พัฒนพิฑูรย์ มอบให้มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อโครงการศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า