เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๔ พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณ ธนพร อาจหาญ ให้มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ณ ห้อง ๑๙ ปี ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ