เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๔ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เข้าพบมอบกระเช้าอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ แด่ พล.ร.ต.อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา แพทย์อาวุโส ณ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลฯ