เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๔ พล.ร.ต. ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ทีมผู้บริหาร เลขา CLT และทีมคณะกรรมการ RM,IC,PTC ,ENV เยี่ยมสำรวจ Quality and Safety walkround ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงโรงพยาบาลฯ และหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด เพื่อให้บุคลากรหน้างาน มีทัศนคติที่ดีต่อระบบการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน และเป็นการเตรียมรองรับการตรวจจาก สรพ. ตามมาตรฐาน HA