เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๘๔๕ พล.ร.ต.กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดแผนกทันตกรรมวิถีใหม่ เพื่อการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยมี ว่าที่ น.อ. คมรัฐ วิพุทธิกุล ผอ.รพ.ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ และกำลังพลร่วมพิธี