เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๔ น.ท.หญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร หน.สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า และน.ต.หญิง สรวงสุดา แนวจิตร รอง หน.สำนักงานมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท จาก ร.อ.หญิง เตือนใจ คูหเจริญ สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่ออาคารผู้ป่วยใน ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ