เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๔ พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ จาก คุณ กำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอสัตหีบ ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์