เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๕พล.ร.ต. ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบก๋วยเตี๋ยวหลอด จำนวน ๑๐๐ กล่อง จาก คุณ สุพรรณี ดาราพันธุ์ ครัวโมตุล สัตหีบ กิโลเมตรที่ ๕ โดย คุณ อัจฉรา อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย เป็นผู้แทนมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณส่วนตรวจโรคผู้ป่วยนอกและคลินิกวัคซีน โควิด ๑๙