๒๕ พ.ย.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์กองทัพเรือ พื้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.)

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์กองทัพเรือ พื้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.) พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้อง และเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลสายแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ฯ ณ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒