๔ ธ.ค.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ  ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานหน้า กองบัญชาการ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒