๑๒ ธ.ค.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (คลองมอญ) กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และถวายความปลอดภัยทางการแพทย์พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (คลองมอญ) กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลกรมแพทย์ทหารเรือที่ปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับงานพระราชพิธีฯ ณ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (คลองมอญ) กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒