๒๘ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานเปิดห้องศูนย์รับบริจาค และสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี น.ต.หญิง สุจีรา ธัญญชาติ หน.ศูนย์รับบริจาค กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของ รพ.ฯ ร่วมแสดงความยินดี

พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานเปิดห้องศูนย์รับบริจาค และสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี น.ต.หญิง สุจีรา ธัญญชาติ หน.ศูนย์รับบริจาค กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของ รพ.ฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องโถงอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓